ESF_PK_Kurz 1V rámci projektu
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce
č. CZ. 1.04/2.1.00/03.00017
V roce 2014 a 2015 proběhl rekvalifikační kurz - Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H
Kurz prosinec 2014 a leden 2015

Rekvalifikace 2015
Comments