ESF_PK_Kurz 2V rámci projektu
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce
č. CZ. 1.04/2.1.00/03.00017
V roce 2015 proběhl další rekvalifikační kurz - Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H
Kurz ukončen 23. 4. 2015

Rekvalifikace duben 2015Comments