Projekty‎ > ‎

Robotika nezná hranice

      

Prioritní osa 1. Podpora socio-kultúrného a hospodárského rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblast podpory 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

                Číslo projektu:                            22410320019
                Termín realizace:                       Leden 2011 - Prosinec 2012
                Celková výše projektu :           186 792,47,- EUR         4 557 736,- Kč
                Výše podpory z ERDF :           158 773,59,- EUR         3 874 075,- Kč
                Vedoucí partner :                       103 351,01,- EUR         2 521 764,- Kč
                Hlavní přeshraniční partner :    83 441,46,- EUR         2 035 960,- Kč

Cíl projektu: Modernizace pracovišť odborného výcviku. Vzájemné výměnné praxe žáků technických oborů v oblasti pneumatiky, elektropneumatiky, hydrauliky, senzoriky, programování CNC strojů, montáže a demontáže částí motoru a jeho diagnostika.

Specifický cíl 1 : Zvýšení odborné způsobilosti pedagogů obou škol a výměna zkušeností managementu

Specifický cíl 2 : Zlepšení orientace a adaptace žáků v rozdílném prostředí a zlepšení jejich vzájemné komunikace

Naším přidaným cílem je oblast mechatroniky zapracovat do všech námi vyučovaných oblastí:
  • elektronika, elektrotechnika
  • strojnictví
  • chemie