Stáž žáků v DA Žilina 2012

Ve dnech 12. až 23. března 2012, se žáci naší školy účastnili zahraniční stáže v partnerské škole DA Žilina. Celý pracovní a doprovodný program probíhal v rámci výše popsaného projektu "Robotika nezná hranice". Žákům bylo poskytnuto stravování v plné penzi, ubytování, pojištění, cestovné a dokonce i vstupné na realizované kulturní akce. Postřehy ze stáže pravidelně podává pedagogický doprovod, ve složení Ing. Hadaš a Bc. Chumchal a jsou umístěny níže.

Najdete zde několik fotografií z aktivit: 

Stáž v Žilině

23. března, pátek

přidáno: 27. 3. 2012 7:42, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:06 ]

Poslední probuzení do krásného, slunného dne ve Slovenské Žilině. Dobrá snídaně, zabalení svých osobních věcí a naposledy odjezd na učebnu. Zde nás očekávali všichni pedagogové, co se o nás starali. Po prvotním přivítání žáci napsali závěrečný test znalostí, bylo provedeno závěrečné shrnutí učiva a zhodnocení stáže. Žáci sami provedli její vyhodnocení. Všichni jsme obdrželi hodnotné upomínkové předměty, rozloučili jsme se a rychle spěchali na vlak, který odjížděl se stanice Žilina před dvanáctou hodinou. Všichni jsme kladně hodnotili celou kulturně vzdělávací stáž.


22. března, čtvrtek

přidáno: 22. 3. 2012 23:31, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:10 ]

Po snídani jsme se přesunuli opět do dílen, střediska odborné praxe, naší spřátelené školy. Žáci pracovali na pracovišti, které se zabývá měřením a analýzou výfukových plynů osobních automobilů. Pro ochranu životního prostředí jsou výfukové plyny velkým problémem. Správné seřízení motoru je přímým ukazatelem nastavení a technického stavu motoru. Tyto parametry velmi ovlivňují složky škodlivých látek a jejich působení na životní  prostředí. Tato měření se nejčastěji provádí infraanalyzátory výfukových plynů. Tyto operace se provádějí u vznětových i zážehových motorů. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na vodní přehradu řeky Váhu, která je postavená na okraji Žiliny vedle automobilky KIA Motors Slovakia. Prohlédli jsme si okolí přehrady,  přepadové kanály a turbíny, které vyrábějí elektrický proud. Večer jsme vyhodnotili uplynulý den a seznámili žáky s průběhem následujícího dne a odjezdem do ČR.

21. března, středa

přidáno: 22. 3. 2012 6:48, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:08 ]

Ráno jsme se probudili do krásného slunečního dne. Přesunuli jsme se k přátelům do DA Žilina, kde začalo opět vyučování pod vedením učitelů  odborného výcviku. Hlavním tématem dne byla kontrola diagnostiky brzdové soustavy a nastavení sklonu hlavních a mlhových světel osobního automobilu. Diagnostika brzdové soustavy se provádí dle následujícího postupu. Nájezd automobilu na zkušební válce přední nápravou a vykonání diagnostiky ovality a brzdového účinku přední nápravy. Nájezd na zkušební válce zadní nápravou a vykonání měření brzd zadní nápravy a nakonec tisk záznamu diagnostiky celé brzdové soustavy. Žáci si tyto úkony samostatně vyzkoušeli a učitel OV jim vysvětlil jednotlivé parametry měřených údajů a jejich závislost na kvalitě brzdové soustavy. U parametru nastavení hlavních a mlhových světel žáci zkontrolovali jejich hodnoty mobilním regloskopem a porovnali s předepsanými hodnotami. Světelná soustava nebyla správně nastavena a žáci za dozoru učitelů provedli její správné nastavení. 

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do centra města, kde jsme navštívili Povážskou galerii umění a zhlédli výstavu moderních obrazů a výtvorů. Po zhlédnutí této výstavy dostali žáci osobní volno k nákupům dárků pro své nejbližší. Večer bylo provedeno vyhodnocení dne a seznámení s programem na předposlední den stáže.


20. března, úterý

přidáno: 21. 3. 2012 12:33, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:09 ]

Ráno, hned po příjezdu na pracoviště se žáci převlékli do pracovního oděvu a byli seznámeni učitelem odborného výcviku s tématem výuky. Hlavní téma bylo přezouvání pneumatik u osobního vozu. Nejdříve učitel žákům teoreticky vysvětlil všechny činnosti této operace, seznámil je s přístrojovým vybavením k výkonu této činnosti a pak jim tuto činnost předvedl i prakticky. Následně si žáci tuto operaci sami vyzkoušeli. Celý proces se skládá z těchto částí, demontáže, montáže pneumatiky a její vyvážení. Vyvážení je potřebné provádět po každém montování opravené nebo nové pneumatiky. Je to nejdůležitější operace, protože nevyvážené kolo může způsobit špatnou přilnavost kola k vozovce. Po ukončení odborného výcviku jsme se přesunuli do centra města, kde žáci dostali osobní volno pro své nákupy. Večer jsme jeli na ubytovnu. Po dobré večeři jsme vyhodnotili dnešní den a seznámili žáky s plánem na zítřek.

19. března, pondělí

přidáno: 19. 3. 2012 23:33, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 20. 11. 2012 23:06 ]

Po probuzení jsme zjistili, že se nám počasí zhoršilo a teplota spadla na 9 stupňů Celsia. Dali jsme si vydatnou snídani a odjeli jsme na učebnu v DA Žilina. Žáci se začali seznamovat se zkušebním zařízením BANCHETTO, které umožňuje zkoušení a diagnostikování alternátorů, statorů, rotorů, regulátorů. Druhá skupina se seznámila s plničkou automobilových klimatizací. Plnění se provádí chladivem R 134a. Žáci s velkým zájmem sledovali tyto ukázky a sami si vyzkoušeli tyto činnosti. Potom se skupiny vyměnily. Po vyučovacím dnu jsme se všichni přesunuli na dlouho očekávaný turnaj škol ve zvoleném sportu. Domácí školu jsme vyzvali v sálové kopané, kde po snaživém výkonu jsme prohráli 2:7. Dalším sportem byl volejbal a florbal. Protože se těchto utkání účastnily i místní žačky, na výsledku nezáleželo. Důležité bylo si zahrát a utužit kamarádství žáků obou škol, které postupně vzniká. Na závěr pan ředitel školy DA Žilina předal vítězný pohár domácímu mužstvu za vítězství v sálové kopané. Byli lepší a vítězství si zasloužili. Večer jsme provedli vyhodnocení daného dne a žáci se seznámili s činností příštího dne. Hrozně rychle nám dny, strávené na Slovensku, utíkají.


18. března, neděle

přidáno: 19. 3. 2012 9:15, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 20. 11. 2012 23:06 ]

Ráno nás přivítal krásný, sluneční den a po skvělé snídani jsme se s přáteli s DA Žilina vypravili na poznávací celodenní výlet. Nejdříve jsme navštívili Slovenský betlém v Rajecké Lesné. Zhlédli jsme zde skvělé dílo slovenského lidového řezbáře a taky expozici života na vesnici předminulého století a okolí zdejší vesnice. Po prohlídce jsme se přesunuli do historické vesnice Čičmany, kde jsme shlédli objekty lidové architektury, vše z předminulého století. Žáci si prohlédli několik dřevěných domů, kde byla ukázka, jak se žilo na vesnici v 19. století. Po prohlídce celé vesnice jsme se přesunuli do Rajeckých Teplic. Prohlédli jsme si střed lázeňského města a na závěr jsme navštívili termální lázně. V lázních jsme se vykoupali a prohřáli celé tělo. Teplota vody dosahovala v jednom bazénu 38 stupňů Celsia a ve druhém 31 stupňů Celsia. Po ukončení této atrakce jsme se vydali zpět k ubytovně, kde proběhlo vyhodnocení dne. Po vyhodnocení dne dostali žáci zasloužené volno.

17. března, sobota

přidáno: 18. 3. 2012 1:46, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:07 ]

Po ranním budíčku s dobrou snídaní nás uvítal krásný slunečný den. S přáteli partnerské školy DA Žilina a s majitelem půjčovny vodáckého vybavení jsme vyrazili na výlet. Dojeli jsme do Vrůtek, k ústí řeky Turiec do Váhu. Zde jsme nafoukali 3 rafty, oblékli jsme si záchranné vesty a po bezpečnostním školení instruktorů jsme se vydali na vodu řeky Váhu ke splavení jeho kratšího úseku. Cestou jsme shlédli krásy okolí řeky, starý a novější hrad Strečno. Cestu jsme ukončili pod tímto hradem a vydali se zpět na ubytovnu za obědem. Po krátkém odpočinku jsme se přemístili do Žiliny na fotbalový stadion, kde jsme shlédli mistrovský zápas fotbalistů Žiliny a Dunajské Stredy. Průběh zápasu nebyl moc atraktivní, domácí v něm porazili posledního účastníka extraligy 2:0. Večer na ubytovně jsme vyhodnotili průběh celého dne a seznámili žáky s programem na neděli.


16. března, pátek

přidáno: 16. 3. 2012 22:57, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:05 ]

Ráno, po dobré snídani, jsme se přesunuli autobusem SAD do města. Došli jsme do dílen odborného výcviku, kde se žáci převlekli do pracovních oděvů a rozdělili se do dvou skupin. První skupina se přesunula do dílny, kde pracovala na diagnostice a nastavení světel, tlumičů a diagnostice brzdové soustavy automobilů. Druhá skupina pracovala na geometrii kol, která je základním parametrem, ovlivňující řízení vozidla. Celé vyučování probíhalo až do odpoledních hodin. Po převlečení do civilního oděvu jsme se za doprovodu vedoucího střediska přesunuli do centra města, kde jsme si prohlédli historické památky. Po prohlídce jsme se přesunuli do obchodního centra Mirage, kde si kluci zahráli na bowling. Potom jsme se přesunuli na ubytovnu, kde jsme, po dobré večeři, provedli zhodnocení proběhlého dne a žákům nastínili program na zítřek.


15. března, čtvrtek

přidáno: 15. 3. 2012 10:44, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:10 ]

Již brzy ráno jsme byli očekáváni v Žilinském samosprávném kraji, kde nás přijala ředitelka odboru školství. Probíhala velmi plodná  diskuse, kde se paní ředitelka  velmi zajímala o naši školu. Po této návštěvě jsme se přesunuli na učebnu, kde se naši žáci seznamovali s karosářskými pracemi a lakováním aut. Po vzdělávací části jsme navštívili plavecký bazén, kde si kluci velmi dobře zaplavali. Je velká škoda, že vždy den tak brzy uteče.

14. března, středa

přidáno: 15. 3. 2012 10:39, autor: Igor Kundrat   [ aktualizováno 21. 11. 2012 0:08 ]

Dnešní den jsme dopoledne navštívili soukromou firmu  INA KYSUCE, která vyrábí valivá ložiska. Po ukončení exkurze  se žáci přesunuli na učebnu, kde se seznamovali s vyvažováním kol a diagnostikou geometrie vozidel. Po výuce si  prohlédli náměstí Žiliny, kde si žáci v obchodním domu MIRÁŽ zahráli bowling. Zde jsme taky povečeřeli a potom jsme již zamířili na dlouho očekávaný hokejový playoff zápas mezi domácí Žilinou a Slovanem Bratislava. I když jsme všichni povzbuzovali domácí mužstvo, co nám jen síly stačily, výsledek nakonec skončil v prospěch hostujícího mužstva, Slovanu Bratislava v poměru 5:2. Byl to velmi vydařený den.


1-10 of 12