Výuka‎ > ‎E3M - výuka‎ > ‎

Simulace

Simulace elektronických obvodů
  • Technická podpora výuky simulace v elektronice

  • Simulace elektronických obvodů vyučujeme v programu OrCAD - nástupce programu Pspice

  • D

    alší podporu najdete na školním disku r:/kundrat/simulace - multimediální soubory lze konvertovat do jakéhokoliv zařízení dle obliby

  • Multimediální soubory slouží pouze jako podpora výuky, nikoliv jako samotná výuka


        Základy simulace elektronických obvodů - proč začít simulovat, jak kreslit schémata a zapisovat hodnoty

        Transientní úlohy (základy) - nastavování a spouštění simulací, zobrazování a měření veličin, parametrizace součástek a práce se zdroji

        Transientní úlohy (Vpulse) - nastavování generátoru Vpulse, odečítání hodnot s osciloskopické obrazovky

        Transientní úlohy (zdroje U) - simulace transformátorů a lineárních zdrojů U, speciální funkce Swing a K_Linear

        Transientní úlohy (simulace číslicových obvodů) - nové značky LO, HI, nastavování digitálních hodin a specifikace v digitální technice

        Střídavá analýza - měření frekvenční charakteristiky, zesílení, zisku, dolního mezního kmitočtu, horního mezního 
                                        kmitočtu, šířky pásma a měření fázové charakteritiky

        Stejnosměrná analýza - měření Volt - Ampérových charakteristik diod, Zenerových diod, 
                                                 tranzistorů a teplotních charakteristik

        Úlohy - příklady, kdy a jak provádět další simulace na základě výuky simulací.

Comments