Výuka‎ > ‎

4.Ročníky

Ve čtvrtém ročníku žáci v Odborném výcviku, technického směru, pracují na dílnách OV nebo ve firmách.
Nejpozději do 11.6. mají povinnost nahlásit žáci firmu, kterou si sami vyhledali a vedení školy posoudí možnost spolupráce.
V případě pozdního nahlášení firmy nemusí být žákovi vyhověno.
Pozor!
Součástí maturitní zkoušky je zkouška praktická - dále popsána pod odkazem samostatný projekt.
Není - li žák nebo vedoucí práce schopen zvládnout odborný výcvik ve firmě, požádá vedoucího učitele o přeřazení do prostor školy.
Podřízené stránky (2): Firmy 4.ročník Samostatný projekt
Comments