Výuka‎ > ‎4.Ročníky‎ > ‎Samostatný projekt‎ > ‎

Doporučený postup

PRO OBOR ELEKTRO
Harmonogram si může vypracovat každý žák sám, ten podléhá schválení jeho vedoucím práce
Dokument se tak stává povinným, nikoliv doporučeným harmonogramem práce
Za plnění zodpovídá žák, za kontrolu vedoucí práce

15.Říjen - výběr vedoucího práce a maturitního projektu - schválení projektu podle náročnosti vedoucím práce
31.Říjen - elektrické schéma, základní popis zapojení, finanční rozpočet, dostupnost materiálu. Vyplnění formulářů.
Listopad - vytvoření základní dokumentace nanečisto (do sešitu nebo do složky), nákup materiálu, návrhy plošných spojů (realizace programu pro PIC).
Prosinec - tvorba dokumentace na PC, výroba a osazování plošných spojů, realizace programu(realizace programu pro PIC).
Leden - dokončení osazování plošných spojů, základní měření, návrh mechanické konstrukce a vypracování technických výkresů, dokončení programu.
Únor - výběr oponenta samostatného projektu.
Únor - vypracování tabulek, grafů, fotografické dokumentace a celkové dokončení dokumentace, zkompletování celého výrobku.
Březen - vytištění dokumentace, zpracování celého designu výrobku, tvorba presentace.
15.Březen - kontrola celého projektu, odevzdání dokumentací a výrobku, vyhodnocení.
15.Dubna - sdělení hodnocení vedoucího a oponenta žákům
Květen - obhajoba projektu.
Comments