Výuka‎ > ‎4.Ročníky‎ > ‎Samostatný projekt‎ > ‎

Harmonogram

Říjen

1.10. – zveřejnění seznamů vedoucích prací

14.10. – výběr tématu po dohodě s vedoucím práce

31.10. – vyplnění témat a vedoucích do formulářů

31.10. – vylosování témat těch žáků, kteří si téma nezvolili sami nebo jim bylo téma zamítnuto

Listopad
30.11. – oficiální zadání témat maturitních prací

Prosinec
    ! první  kontrola průběžných výsledků činnosti žáků vedoucími maturitních prací.

Leden
    ! druhá  kontrola průběžných výsledků činnosti žáků vedoucími maturitních prací

31.1. – návrh oponentů ze strany žáků

Únor
15.2. - schválení/stanovení oponentů pro maturitní práce ředitelem školy

    ! třetí kontrola průběžných výsledků činnosti žáků vedoucími maturitních prací

Březen
15.3. – nejzazší termín pro odevzdání maturitní práce

31.3.- hodnocení prací oponenty

31.3.- hodnocení projektů vedoucími prací

11.4.- shromažďování všech posudků

Duben
15.4.- sdělování hodnocení (ne bodů) vedoucího a oponenta žákům

Květen
    Obhajoby maturitních prací

Comments