Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace jsou vstupenkou na:
  • trh práce
  • mohou se stát cestou ke stupni vzdělání
  • cestou k získání živnostenskému listu
Nabízíme studium profesních kvalifikací v těchto oblastech:
Elektro, které může dovést po absolvování 5 modulů k závěrečné zkoušce v oboru "Elektrikář" 26-51-H/01
           - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
              - bližší informace najdete na:
                http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/obory-vzdelani/skupiny-oboru-11/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-
Strojní, které může dovést po absolvování 3 modulů k závěrečné zkoušce v oboru "Strojní mechanik" 23-51-H/01
              - bližší informace najdete na:
              - http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/obory-vzdelani/skupiny-oboru-10/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-7
Chemické, které může dovést po absolvování 2 modulů k závěrečné zkoušce v oboru "Chemik" 28-52-H/01         
              - bližší informace najdete na:
              - http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/obory-vzdelani/skupiny-oboru-12/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-7

Podřízené stránky (3): Elektrikář Chemik Strojní mechanik
Comments