Strojní mechanik

Po absolvování 3 modulů, viz níže, můžete k závěrečné zkoušce v oboru Strojní mechanik 23-51-H/01

bližší informace najdete na: http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/obory-vzdelani/skupiny-oboru-10/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-7