Stáž v ISŠ-COP

Skvělý pohled na stáž očima studentů připravila učitelka DA Žilina, Eva Rezníčková.