UNIV 2 Kraje

Projekt navazuje na projekt UNIV. Cílem naší školy je vytvořit tři Vzdělávací programy, dále jen VP

VP1 - Obsluha a údržba technických zařízení

Vedoucí týmu autorů je Ing. Tyšerová Jarmila

Další autoři jsou Ing. Steffek Petr, Koňař Václav a Riemer Oldřich

Sociálními partnery nám jsou firmy CS CABOT, spol. s. r. o. Valašské Meziříčí a PWO UNITOOLS CZ Valašské Meziříčí

VP2 - Gastronomie třetího tisíciletí

Vedoucí týmu autorů je Mgr. Kolaříková Michaela

Další autoři jsou Mgr. Paprstkářová Lenka, Bc. Paprstkářová Marie

VP3 - IT a jazyky přínosem k zaměstnanosti

Vedoucí týmu autorů je Ing. Burešová Ivana

Další autoři jsou Mgr. Palacký Jan, Mgr. Nováčková Ivana

Logo projektu