Anglicky v OP

Anglicky v odborných předmětech - Support of teaching technical subjects in English

Registrační číslo: CZ.7.07/1.3.09/04.0002

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Stručný obsah projektu: Projekt se formou DVPP zaměřuje na metodickou podporu vyučujících vybraných odborných předmětů tak, aby

mohli část výuky těchto předmětů vést v anglickém jazyce.

Obsah projektu vyplynul z požadavků firemní sféry, neboť z její strany vzrůstají požadavky směrem ke středním odborným školám, aby byla výuka obecné angličtiny doplněna o odbornou část. Proto, aby mohla být zavedena část výuky odborných předmětů na středních odborných školách ve Zlínském kraji v angličtině a došlo k dalšímu zkvalitnění a propojení poskytovaného vzdělávání s firemní praxí, je potřeba vytvořit podmínky, což je obsahem předloženého projektu. Byly vytvořeny výukové materiály, slovníčky odborné terminologie a frazeologie, dále byly připraveny a realizovány akreditované programy na odbornou angličtinu zaměřených vzdělávacích programů včetně odborných stáží ve firemním prostředí. Do projektu se formou partnerství zapojily 3 firmy a 3 školy. Vytvořili jsme 9 VP a 3 stáže, jimiž prošlo více než 150 odborných vyučujících.