E2 - výuka

Výuka odborného výcviku je rozdělena na slaboproudou a silnoproudou část, tak aby žáci splnili tématické osnovy. Osvojují si základní dovednosti ve specializovaných učebnách.

Učebna "Inteligentní dům"

Učebna "Domovní a průmyslové instalace"

Učebna "Slaboproud"