Firmy 4.ročník

Všichni žáci absolvují Odborný výcvik ve firmách pouze s platnou, řediteli obou smluvních stran podepsanou, smlouvou.

V rámci odborného výcviku ve firmě jsou žáci povinni vést deník docházky, který kontroluje pověřený pracovník školy.