23. března, pátek

Post date: Mar 27, 2012 2:42:30 PM

Poslední probuzení do krásného, slunného dne ve Slovenské Žilině. Dobrá snídaně, zabalení svých osobních věcí a naposledy odjezd na učebnu. Zde nás očekávali všichni pedagogové, co se o nás starali. Po prvotním přivítání žáci napsali závěrečný test znalostí, bylo provedeno závěrečné shrnutí učiva a zhodnocení stáže. Žáci sami provedli její vyhodnocení. Všichni jsme obdrželi hodnotné upomínkové předměty, rozloučili jsme se a rychle spěchali na vlak, který odjížděl se stanice Žilina před dvanáctou hodinou. Všichni jsme kladně hodnotili celou kulturně vzdělávací stáž.