20. března, úterý

Post date: Mar 21, 2012 7:33:17 PM

Ráno, hned po příjezdu na pracoviště se žáci převlékli do pracovního oděvu a byli seznámeni učitelem odborného výcviku s tématem výuky. Hlavní téma bylo přezouvání pneumatik u osobního vozu. Nejdříve učitel žákům teoreticky vysvětlil všechny činnosti této operace, seznámil je s přístrojovým vybavením k výkonu této činnosti a pak jim tuto činnost předvedl i prakticky. Následně si žáci tuto operaci sami vyzkoušeli. Celý proces se skládá z těchto částí, demontáže, montáže pneumatiky a její vyvážení. Vyvážení je potřebné provádět po každém montování opravené nebo nové pneumatiky. Je to nejdůležitější operace, protože nevyvážené kolo může způsobit špatnou přilnavost kola k vozovce. Po ukončení odborného výcviku jsme se přesunuli do centra města, kde žáci dostali osobní volno pro své nákupy. Večer jsme jeli na ubytovnu. Po dobré večeři jsme vyhodnotili dnešní den a seznámili žáky s plánem na zítřek.