Vybavení DA Žilina

DA Žilina v rámci projektu vybavila dílny odborného výcviku. Krátkou ukázku vybavení připravila zástupkyně ředitel Mária Vítová.