UNIV

Projekt byl zaměřen na tvorbu vzdělávacích programů Celoživotního vzdělávání - spolufinancován ESF, EU, MŠMT, UNIV

Název UNIV je zkratkou - Uznávání výsledků Neformálního vzdělávání a Informálního učení v sítích škol poskytujících Vzdělávací služby pro dospělé.

Název projektu:

Inteligentní dům - zvyšování kvalifikace v oblasti silnoproudé elektrotechniky

Obsah našeho vzdělávacího programu:

Celková charakteristika VP je složena s pěti výukových modulů

E-ID01 Moderní způsoby domovních instalací

E-ID02 Malé programovatelné automaty

E-ID03 Zařízení pro dálkové ovládání

E-ID04 Navrhování elektrotechnických schémat na PC

E-ID05 Příprava na zkoušku způsobilosti v elektrotechnice