21. března, středa

Post date: Mar 22, 2012 1:48:34 PM

Ráno jsme se probudili do krásného slunečního dne. Přesunuli jsme se k přátelům do DA Žilina, kde začalo opět vyučování pod vedením učitelů odborného výcviku. Hlavním tématem dne byla kontrola diagnostiky brzdové soustavy a nastavení sklonu hlavních a mlhových světel osobního automobilu. Diagnostika brzdové soustavy se provádí dle následujícího postupu. Nájezd automobilu na zkušební válce přední nápravou a vykonání diagnostiky ovality a brzdového účinku přední nápravy. Nájezd na zkušební válce zadní nápravou a vykonání měření brzd zadní nápravy a nakonec tisk záznamu diagnostiky celé brzdové soustavy. Žáci si tyto úkony samostatně vyzkoušeli a učitel OV jim vysvětlil jednotlivé parametry měřených údajů a jejich závislost na kvalitě brzdové soustavy. U parametru nastavení hlavních a mlhových světel žáci zkontrolovali jejich hodnoty mobilním regloskopem a porovnali s předepsanými hodnotami. Světelná soustava nebyla správně nastavena a žáci za dozoru učitelů provedli její správné nastavení.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do centra města, kde jsme navštívili Povážskou galerii umění a zhlédli výstavu moderních obrazů a výtvorů. Po zhlédnutí této výstavy dostali žáci osobní volno k nákupům dárků pro své nejbližší. Večer bylo provedeno vyhodnocení dne a seznámení s programem na předposlední den stáže.