16. března, pátek

Post date: Mar 17, 2012 5:57:31 AM

Ráno, po dobré snídani, jsme se přesunuli autobusem SAD do města. Došli jsme do dílen odborného výcviku, kde se žáci převlekli do pracovních oděvů a rozdělili se do dvou skupin. První skupina se přesunula do dílny, kde pracovala na diagnostice a nastavení světel, tlumičů a diagnostice brzdové soustavy automobilů. Druhá skupina pracovala na geometrii kol, která je základním parametrem, ovlivňující řízení vozidla. Celé vyučování probíhalo až do odpoledních hodin. Po převlečení do civilního oděvu jsme se za doprovodu vedoucího střediska přesunuli do centra města, kde jsme si prohlédli historické památky. Po prohlídce jsme se přesunuli do obchodního centra Mirage, kde si kluci zahráli na bowling. Potom jsme se přesunuli na ubytovnu, kde jsme, po dobré večeři, provedli zhodnocení proběhlého dne a žákům nastínili program na zítřek.