22. března, čtvrtek

Post date: Mar 23, 2012 6:31:25 AM

Po snídani jsme se přesunuli opět do dílen, střediska odborné praxe, naší spřátelené školy. Žáci pracovali na pracovišti, které se zabývá měřením a analýzou výfukových plynů osobních automobilů. Pro ochranu životního prostředí jsou výfukové plyny velkým problémem. Správné seřízení motoru je přímým ukazatelem nastavení a technického stavu motoru. Tyto parametry velmi ovlivňují složky škodlivých látek a jejich působení na životní prostředí. Tato měření se nejčastěji provádí infraanalyzátory výfukových plynů. Tyto operace se provádějí u vznětových i zážehových motorů. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na vodní přehradu řeky Váhu, která je postavená na okraji Žiliny vedle automobilky KIA Motors Slovakia. Prohlédli jsme si okolí přehrady, přepadové kanály a turbíny, které vyrábějí elektrický proud. Večer jsme vyhodnotili uplynulý den a seznámili žáky s průběhem následujícího dne a odjezdem do ČR.