4.Ročníky

Ve čtvrtém ročníku žáci v Odborném výcviku, technického směru, pracují na dílnách OV nebo ve firmách.

Nejpozději do 11.6. mají povinnost nahlásit žáci firmu, kterou si sami vyhledali a vedení školy posoudí možnost spolupráce.

V případě pozdního nahlášení firmy nemusí být žákovi vyhověno.

Pozor!

Součástí maturitní zkoušky je zkouška praktická - dále popsána pod odkazem samostatný projekt.

Není - li žák nebo vedoucí práce schopen zvládnout odborný výcvik ve firmě, požádá vedoucího učitele o přeřazení do prostor školy.