Simulace

Simulace elektronických obvodů

  • Technická podpora výuky simulace v elektronice
  • Simulace elektronických obvodů vyučujeme v programu OrCAD - nástupce programu Pspice
  • Další podporu najdete na školním disku r:/kundrat/simulace - multimediální soubory lze konvertovat do jakéhokoliv zařízení dle obliby
  • Multimediální soubory slouží pouze jako podpora výuky, nikoliv jako samotná výuka

Základy simulace elektronických obvodů - proč začít simulovat, jak kreslit schémata a zapisovat hodnoty

Transientní úlohy (základy) - nastavování a spouštění simulací, zobrazování a měření veličin, parametrizace součástek a práce se zdroji

Transientní úlohy (Vpulse) - nastavování generátoru Vpulse, odečítání hodnot s osciloskopické obrazovky

Transientní úlohy (zdroje U) - simulace transformátorů a lineárních zdrojů U, speciální funkce Swing a K_Linear

Transientní úlohy (simulace číslicových obvodů) - nové značky LO, HI, nastavování digitálních hodin a specifikace v digitální technice

Střídavá analýza - měření frekvenční charakteristiky, zesílení, zisku, dolního mezního kmitočtu, horního mezního

kmitočtu, šířky pásma a měření fázové charakteritiky

Stejnosměrná analýza - měření Volt - Ampérových charakteristik diod, Zenerových diod,

tranzistorů a teplotních charakteristik

Úlohy - příklady, kdy a jak provádět další simulace na základě výuky simulací.

Simulace by nám měla sloužit k lepšímu pochopení teoretických či teoreticko-praktických znalostí. Dále jako vývojové prostředí při tvorbě námi navržených prací. Plnohodnotně (snad jen s vyjímkou manuální zručnosti) nahrazuje práci na kontaktních polích