Stáž žáků v DA Žilina 2011

Fotografie naleznete na tomto odkaze: https://picasaweb.google.com/isscopvm/DAZilina452011#

Pondělí 2.5.2011

První den se opravdu vydařil. Cesta proběhla podle očekávání a Žilina nás přivítala sluníčkem. Dále proběhlo seznámení s odborným pracovištěm partnerské školy DA Žilina a posléze ubytování v penzionu Rosina. Odpoledne jsme vzhlédli televizní utkání MS v ledním hokeji Česko - Dánsko, které se odehrálo na stadionu Ondřeje Nepely v Bratislavě škoda, že ne v Žilině jinak bychom, jsme se určitě zúčastnili. Vítězstvím nám naši hokejisté přispěli k lepší náladě.

Úterý 3.5.2011

Druhý den byli naši žáci rozděleni do tří pracovních skupin po čtyřech. První skupina pracovala na vyvažování kol, druhá na diagnostice brzd, třetí na přípravě lakování aut. Po práci jsme navštívili plavecký bazén v Žilině, kde jsme si vybili nadbytečnou energii. Na večer jsme se vydali na pěší pochod Žilina - Rosina, který nám opět ubral sil. Večer pak hokejové utkání Slovensko versus Rusko 3:4 nepatrně zhoršilo náladu, především našim hostitelům, jinak příjemně stráveného dne.

Středa 4.5.2011

Třetí den v dopoledních hodinách opět proběhla pracovní činnost na odborných pracovištích ve skupinách, první skupina pracovala na diagnostice geometrie vozidla, druhá na nastavení sklonu hlavních a mlhových světlometů, třetí na tmelení a broušení karosérie před lakováním. V odpoledních hodinách jsme navštívili lázeňské městečko Rajecké Teplice. Po prohlídce překrásného areálu lázeňského komplexu jsme odjeli autobusem z Rajeckých Teplic směr Žilina a vystoupili v zastávce Bytčica, odkud jsme následně vyrazili na poznávací pěší pochod do penziónu v Rosině. Den byl příjemně zakončený hokejovým utkáním Finsko versus Česko.

Čtvrtek 5.5.2011

Čtvrtý den naši žáci pracovali na diagnostice brzd, zkoušce antiblokového systému a elektronické stabilizaci podvozku. Dále prováděli montáž a demontáž automobilových tlumičů a pružin. Práce jim dle vyučujících jde opravdu dobře. V odpoledních hodinách jsme vyrazili do krásného údolí Váhu s dominantou ještě krásnějšího hradu Strečno. Prohlídku tohoto hradu jsme samozřejmě nemohli vynechat. První písemná zmínka o hradu pochází již z roku 1384 a hrad bránil brod řeky Váh. Hrad byl sídlem Františka Vešeléniho a Žofie Bosniakovej, nazývané taky jako světice ze Strečna. Den jsme zakončili bowlingem ve sportovní hale obce Strečno, umístěné ve zdejší škole. Za toto příjemně strávené odpoledne bychom chtěli především poděkovat učitelkám teoretické výuky a vedoucímu střediska praktické výuky.

Pátek 6.5.2011

Páteční ráno nás přivítalo jasnou oblohou, byl to příslib krásného teplého slunečního dne, který se nakonec vyplnil. Kluků na dílnách šla práce, jako vždy, od ruky. Skupiny se prohodili dle přeřazovacího plánu a pracovali na přiřazených pracovištích dle pokynů mistrů praktické výuky. Nejvíce je asi zaujala částečná montáž a demontáž motoru KIA a princip řízení motoru řídící jednotkou. V odpoledních hodinách jsme vyrazili na turistický výlet do Suľovských skal. Tam na nás čekal bohatě připravený program naší partnerskou školou Dopravní Akademie Žilina. Nejprve jsme absolvovali výstup na Suľovský hrad s nádhernou vyhlídkou na okolní Stražovské vrchy přes skalní útvar Gotická Brána. Cestou jsme poznávali a obdivovali nádhernou a rozmanitou flóru a faunu zdejšího kraje. Na rozloučení se Suľovem si naši žáci vychutnali jízdu na koni pod panoramou Suľovských skal. Večer pak očekávali netrpělivě hokejové derby Slovensko versus Česko. Rozhodně nebylo od věci při rozloučení poděkovat našim hostitelům, učitelkám Drahnové a Rezníčkové za skvěle strávený den.

Sobota 7.5.2011

V sobotu ráno jsme společně s žáky a učitelkami naší partnerské školy navštívili jeden z nejkrásnějších hradů ve střední Evropě - Oravský hrad. Po prohlídce hradu s průvodkyní, jsme se šli na společný oběd do restaurace přímo pod zámkem. Velmi dobře posíleni jsme se přemístili do Martina na rafting, od kterého mnozí z nás nevěděli, co mají očekávat. Splavování jsme zahájili od ústí řeky Turiec, která se vlévá do Váhu. Pod vedením zkušených vodáků a po rychlém zaškolení jak bezpečnosti, tak ovladatelnosti raftu jsme sjíždění zahájili. Voda byla zpočátku velmi, ale zanedlouho přecházela v mírné peřeje a proto, že občas prosvítalo mezi mraky sluníčko, nevadilo ani malé zkrápění vodou. Váh v těchto místech rozděluje pohoří Malé Fatry na dvě části a meandruje tímto průsmykem. Propluli jsme pod útesy hradů Starhrad a Strečno, kde jsme zdárně ukončili plavbu. Nám všem se dnešní program velice zamlouval a byl všemi kladně hodnocený. Snad největší poděkování patří učiteli praktické výchovy, panu Křenkovi, který nám raftování nabídl a ve finále i zprostředkoval.

Neděle 8.5.2011

V neděli ráno nás probudily kapky deště stékající po střešním okně hotelového pokoje. To nebylo dobré znamení. Čekal na nás totiž „Hvězdicový turistický pochod“ Polom-Javorina, konaný na počest osvobození města Žiliny. Již na nástupišti nás vyhlížel pan Hruška, vedoucí SPV, který nám byl výborným průvodcem celého dnešního dne. Na vrcholu Javoriny byl v roce 1961 postavený Památník vítězství 1. čs. armádního zboru. Boje zde probíhaly od 11 do 26.4 1945, byly velmi kruté a vyžádaly si velké množství obětí. Po výstupu na vrchol si s námi počasí lehce pohrávalo po celé dopoledne, ale odpoledne nám ukázalo svou přívětivou tvář - příjemné sluneční odpoledne. U památníku jsme byli svědky kladení věnců a vzdání pocty padlým hrdinům, za účasti podpredsedy parlamentu SR Roberta Fica, predsedy Žilinského samosprávného celku Juraja Blanára a mnoha dalších osobností. Po ukončení slavnostní akce jsme se vydali na sestup přes obec Višňovou do obce Rosina. Celá dnešní akce zanechala na nás především výchovný dojem a věřím, že všichni z nás si opět uvědomili, kolik lidí zaplatilo nejvyšší cenu (lidský život) za naši svobodu.

Pondělí 9.5.2011

První pracovní den závěrečné ho týdne začal exkurzí v jedné z nejmodernějších automobilek na světě Kia Motors Slovakia. Strategie této společnosti je založena na třech základních pilířích: kvalita, produktivita a flexibilita. Cílem této automobilky je nulová poruchovost vozů a maximální spokojenost zákazníků. Zahájení exkurze proběhlo ve vzdělávacím centru společnosti poučením z bezpečnosti a prezentací automobilky. Po vzhlédnutí prezentačního programu jsme se odebrali do výrobního závodu, kde jsme vzhlédli lisovnu, plně automatizovanou svařovnu a montážní linku. Rozhodně byla zajímavá i testovací dráha. Výrobní závod opouští každou minutou nové auto, které je zde kompletně testováno. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do sportovního areálu naší partnerské školy, kde žáci obou škol svedli mezi sebou dvě vyrovnané mezistátní utkání. První utkání bylo volejbalové a skončilo těsným vítězstvím slovenských děvčat. Po občerstvení se hrálo fotbalové utkání se slovenskými chlapci, které naopak skončilo těsným vítězstvím našich. Tímto dnem se maximálně prohloubila družba mezi oběma partnerskýma školami, došlo ke skutečnému navázání přátelství a sblížení dvou kultur stojících těsně vedle sebe.

Úterý 10.5.2011

Úterní den začal pro nás netradičně, byl totiž naplněný bohatým programem a my museli den prodloužit včasným ranním vstáváním a dřívějším zahájením dopolední výuky. Naši žáci pokračovali na rozpracovaných modelech výuky, až do příchodu žáků naší partnerské školy v doprovodu učitelek paní Drahnové a Rezníčkové. Poté jsme společně nabrali směr Malá Fatra (konkrétně její nejvíce romantická část opředená pověstí o zbojníkovi Juraji Jánošíkovi), přesněji Vrátná dolina. Po příjezdu linkovým autobusem do Štefanové nás okouzlil dominantní vápencový kopec vysoký 1610 m Velký Rzsutec. Ještě chvíli jsme se kochali pohledem na jeho nádherně strmé brala a vydali se na turistický pochod do Těrchovej přes Dolné diery, Nové diery a Biely potok. Po poledni jsme zakotvili vrestauraci s lanovým centrem, skákací trampolínou a zde si žáci parádně zadováděli. Poté jsme navštívili Terchovský betlehem a muzeum Juraja Jánošíka. Zde jsme se dozvěděli, že Juro Jánošík narozený na kopaniciach v Terchovej r.1688 a popravený r. 1713 v Liptovském Mikuláši má pro nás valachy od Vsetínska jednu zvláštnost, že byl pasován na zbojníka po úspěšném oloupení židovských obchodníků právě na Vsetíně. Poté samozřejmě všechen lup na rozdíl od nynějších loupežníků rozdal chudým.

Středa 11.5.2011

Středa už bylo zase všechno v zaběhlých kolejích. Ranní vstáváni i nástup do výuky. Na žácích je už ale cítit, i když o tom zatím nemluví, že se těší domů. My dospělí vlastně taky. V dopoledních hodinách probíhala výuka na projektových prvcích. Zajímavá byla zejména výměna, recyklace a doplnění náplně klimatizace, prováděná moderním přístrojem. Dále nás zaujala testovací jízda vozu Kia Ceed, prováděná instruktorem Křenkem. Na voze se testovalo již zmiňované ABS, ESP, ASR. Myslíme si, že tady prvky bezpečnosti by měly být samozřejmostí v každém nově se vyrábějícím voze. V odpoledních hodinách se naši žáci přemístili do centra města Žiliny, konkrétně multifunkčního centra Mirage, kde si s chutí zakouleli na velmi oblíbeném bowlingu. Cesta domů, večeře a večerka se stala našim stereotypem.

Čtvrtek 12.5.2011

Ráno, když jsme se probudili, byl cítit silný závan domoviny. V tomto duchu se odvíjel program celého dnešního dne. Někdo byl veselý, jiný smutný a mnozí ještě v autobuse cestou do odborných učeben navazovali zdařile družební kontakty s místními obyvateli, nejvíce samozřejmě s děvčaty. Ve výuce pak velice zajímavá předvedení výukového panelu motoru Fabia 1,4 MPI, kde naši žáci velice zdatně prokazovali své dovednosti získané během odborné stáže. Své znalosti nadále zdokonalovali a prohlubovali. V odpoledních hodinách potom následoval program sportovního odpoledne ukončeného společným posezením u guláše a dalších pochutin. Zúčastnili se ho jak žáci naší školy, tak i všichni účastníci zapojení do projektu. Proběhla volná diskuze, výměna poznatků z právě proběhlé výměnné stáže.

Pátek 13.5.201

Pátek ráno, to už byl frmol na pokojích trma – vrma, balení na poslední chvíli, někteří první a jiní zase poslední. „Hlavně nic nezapomenout!!!“, volali vedoucí.“ Hlavně peníze, pokud nějaké zbyly a doklady!!!“ připomínali žáci. V závěrečné výuce pak probíhalo opakování a procvičování získaných dovedností. Posledním, a snad nejpříjemnějším bodem bylo jen závěrečné vyhodnocení stáže, předání upomínkových předmětů a oficiální rozloučení s účastníky projektu. Odjezd domů expresním vlakem Hradčany 11:37 a příjezd do Valašského Meziříčí 13:11 byl zpožděn o necelou hodinu důvod, ve výchozí stanici zapomněli, že bez mašiny vlak nejezdí. Nebo snad proto, že byl pátek 13. Přesto všechno byli všichni nadmíru spokojeni a velmi kladně hodnotili celou naši pracovně-kulturní stáž.