Robotika nezná hranice

Prioritní osa 1. Podpora socio-kultúrného a hospodárského rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblast podpory 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

Číslo projektu: 22410320019

Termín realizace: Leden 2011 - Prosinec 2012

Celková výše projektu : 186 792,47,- EUR 4 557 736,- Kč

Výše podpory z ERDF : 158 773,59,- EUR 3 874 075,- Kč

Vedoucí partner : 103 351,01,- EUR 2 521 764,- Kč

Hlavní přeshraniční partner : 83 441,46,- EUR 2 035 960,- Kč

Cíl projektu: Modernizace pracovišť odborného výcviku. Vzájemné výměnné praxe žáků technických oborů v oblasti pneumatiky, elektropneumatiky, hydrauliky, senzoriky, programování CNC strojů, montáže a demontáže částí motoru a jeho diagnostika.

Specifický cíl 1 : Zvýšení odborné způsobilosti pedagogů obou škol a výměna zkušeností managementu

Specifický cíl 2 : Zlepšení orientace a adaptace žáků v rozdílném prostředí a zlepšení jejich vzájemné komunikace

Naším přidaným cílem je oblast mechatroniky zapracovat do všech námi vyučovaných oblastí:

  • elektronika, elektrotechnika
  • strojnictví
  • chemie