Projekty

Co je to projekt?

"Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu". Samozřejmě lze nalézt spoustu dalších definicí. Vždy je však nutné chápat, že projekt charakterizuje cíl - nový produkt/službu, časové omezení a vynaložení úsilí (lidských zdrojů, výrobních kapacit, peněz atd.).

Unikátnost a dočasnost odlišují projekt od podnikového procesu, který se provádí opakovaně (obvykle s cílem vytvářet produkty a služby pro klienta případně podpůrné procesy zajišťují chod organizace). Zároveň je třeba zdůraznit, že projekt znamená aktivitu plánovanou, řízenou a kontrolovanou a to vedoucím projektu (project managerem), který za ni nese plnou zodpovědnost. Zde je prostor pro různé dodavatele aby v konkurenčním prostředí připravili nabídky, ze kterých odběratel zvolí pro sebe tu optimální.

K čemu nám jsou projekty?

Zlepšit, zkvalitnit své pracoviště - tvrdé projekty

Zlepšit své vlastní dovednosti a svou konkurenceschopnost na trhu práce - měkké projekty, součástí těchto projektů jsou projekty mobility a projekty rozvoje lidských zdrojů.